Strona głównaUsługiInformacje dodatkoweDane kontaktoweFormularz kontaktowy
IMPACT-SYSTEM
ODDYMIANIE, PPOŻ, PASMA SWIETLNE
o systemach oddymiania
czynna powierzchnia oddymiania
naświetla dachowe
ppoż
czynna powierzchnia oddymiania

Dla klap dymowych montowanych w pasmach świetlnych powierzchnię czynną oddymiania (w uproszczeniu)  wyznacza się: mnożąc powierzchnię geometryczną klap przez współczynnik 0,6.
Dla klap dymowych wolnostojących powierzchnię czynną oddymiania oblicza się (w uproszczeniu): mnożąc powierzchnię geometryczną przez współczynnik zbliżony do 0,7.
W przypadku klap wolnostojących należy pamiętać, że minimalna wysokość podstawy mierzona od połaci dachu wynosi 300mm. Dokładne powierzchnie czynne klap i ich wymiary podane są w tabeli. Klapy dymowe, zarówno w pasmach jak i wolnostojące, muszą być oddalone od siebie minimum o dwie długości dłuższego boku. Rodzaj napędu klapy dymowej dobierany jest zależnie od wymiarów skrzydła klapy, rodzaju chronionego obiektu i jego przeznaczenia:

 
 
Rodzaj napędu
 
 
Rodzaj obiektu
mechanizmy pneumatyczne z układem termowyzwalacza (skalibrowanego na temperaturę 68°, 93° lub 123°)
hale magazynowe, obiekty handlowe, hale produkcyjne
sprężyną gazową z bezpiecznikiem termicznym
siłownikiem elektrycznym 24V współpracującym z systemem przeciwpożarowym
klatki schodowe, budynki użyteczności publicznej

 

 

Przy projektowaniu klap i ich doborze należy pamiętać, że w obiektach, w których konieczne jest zastosowanie klap dymowych, powinny one zapewnić w zależności od przeznaczenia hali 1,0 do 4,0% powierzchni hali, jako powierzchnię czynną oddymiania.


Napędy elektryczne klap dymowych stosowane są przede wszystkim do sterowania klapami wolnostojącymi.
Zestaw oddymiający złożony jest z siłownika elektrycznego z napędem zębatkowym 24V, przycisku przewietrzania, przycisku oddymiania, centrali oddymiania, czujki dymowej, modułu pogodowego oraz przewodów elektrycznych. Napędy pneumatyczne złożone są z mechanizmu pneumatycznego, termowyzwalacza z ampułką alkoholową, naboju CO2, (ewentualnie rurek miedzianych, skrzynki pożarowej z butlami CO2 - w przypadku konieczności ręcznego wyzwalania klap). Uruchomienie układu napędowego klap następuje w dwojaki sposób:
- automatycznie po zadziałaniu urządzenia wyzwalającego,
- ręcznie przy użyciu alarmowej skrzynki sterowniczej.

 

Strona główna|Usługi|Informacje dodatkowe|Dane kontaktowe|Formularz kontaktowy